Konsultacje dotyczące przeprowadzenia prac remontowych

KONSULTACJE DOTYCZĄCE PRZEPROWADZENIA PRAC REMONTOWYCH

              Działając w imieniu Stowarzyszenia Sportu i Turystyki „Jedno Serce”, w związku z treścią §4 ust. 1 Umowy Użyczenia z dnia 24 maja 2013 r., nieniejszym zgłaszamy do konsultacji zamiar przeprowadzania prac remontowych i modernizacyjnych murawy oraz systemu nawadniającego wraz z infrastrukturą na terenie Obiektu Nr 4 „stadion” Ośrodka i Rekreacji w Tomaszowie Mazowieckim – tj. na terenie boiska treningowego użytkowanego m.in. pod działalność Akademii Piłkarskiej. Rozpoczęcie wykonywania prac planujemy na sierpień 2018 r.

Brak sprzeciwu, co do wykonania prac w 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma będziemy traktować jako wyrażenie zgody na przeprowadzenie tych prac i potwierdzenie, że nie będą zakłócały funkcjonowania Klubu.