KONTAKT


Agnieszka Burian

tel. 504 070 528

Stowarzyszenie Sportu i Turystyki „Jedno Serce”
ul. Jana Kazimierza 35/37, 01-248 Warszawa

konto bankowe: Bank BPH S.A. oddział Tomaszów Mazowiecki
nr rachunku: 45 1060 0076 0000 3380 0001 2766

e-mail: biuro@stowarzyszeniejednoserce.pl

www.stowarzyszeniejednoserce.pl