Misja i Cele


Celem Stowarzyszenia Jedno Serce jest:

a) promowanie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu a także wszelkiego rodzaju form rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,

b) promowanie i upowszechnianie aktywnego stylu życia i czynnego wypoczynku,

c) tworzenie warunków uczestnictwa w życiu sportowo-rekreacyjnym osobom w trudnej sytuacji życiowej i osobom niepełnosprawnym,

d) rozwijanie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

e) tworzenie warunków do uprawiania sportu i rekreacji,

f) wspieranie i promowanie młodych talentów sportowych,

g) organizacja zajęć sportowych i rekreacyjnych,

h) organizacja zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych,

i) pomoc finansowa i organizacyjna w szkoleniu drużyny RKS Lechia Tomaszów Mazowiecki,

j) organizowanie imprez charytatywnych,

k) tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,

l) szkolenie oraz doskonalenie kadry trenersko -instruktorskiej,

m) propagowanie zasad fair-play,

n) przeciwdziałanie patologii i wykluczeniu społecznemu,

o) promocja i organizowanie wolontariatu;

p) wykonywanie innych zadań o charakterze użyteczności publicznej.