Współpracujemy


Stowarzyszenie Jedno Serce wraz z Akademią Piłkarską Las Vegas, która działa przy Klubie Piłkarskim RKS Lechia nawiązało współpracę z Fundacją Sportu Amatorskiego. Nadrzędnym celem fundacji jest kształcenie i rozwój dzieci oraz młodzieży poprzez uprawianie sportu.  Ponadto do głównych zadań fundacji zalicza się podejmowanie i rozwijanie inicjatyw edukacyjnych, oświatowo- wychowawczych, kulturalnych, opiekuńczych oraz przede wszystkim dotyczących kultury fizycznej i sportu oraz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

fsa-wspol

Powyższe cele realizowane są poprzez:

 

 • współdziałanie z innymi instytucjami, organizacjami i osobami dla osiągania wspólnych celów statutowych. Współdziaianie to może mieć charakter wsparciavorganizacyjnego, częściowego lub całkowitego finansowania przedsięwzięcia albo pomocy w uzyskaniu niezbędnych funduszy z innych źródeł;
 • udzielanie pomocy prawnej, finansowej, psychologicznej i rehabilitacyjnej sportowcom znajdującym się w ciężkich sytuacjach losowych, a w szczególności kontuzjowanym w wyniku uprawiania sportu;
 • rozwijanie powszechnej kultury fizycznej i sportu;
 • organizowanie wydarzeń sportowych, festiwali i innych wydarzeń publicznych;
 • edukację dzieci i młodzieży w zakresie wychowania fizycznego, w tym organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych, spotkań i warsztatów 0 tematyce sportowej;
 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami i klubami sportowymi;
 • współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi;
 • opracowywanie raportów i analiz związanych z tematyką sportu i kultury fizycznej;
 • organizowanie seminariów, sympozjów, konferencji i innych wydarzeń szkoleniowych związane z tematyką kultury fizycznej i sportu;
 • fundowanie stypendiów dla młodych sportowców (w tym dzieci i młodzieży), uzyskujących wybitne osiągnięcia w zakresie sportu i kultury fizycznej;
 • oraz utrzymywanie, budowę oraz rozbudowę obiektów i urządzeń kultury fizycznej.

Więcej informacji przeczytać mogą Państwo na oficjalnej stronie fundacji http://fsa.com.pl/. Zachęcamy do współpracy.